KIRJAT

Muistisairaan selviytymisopas

Varpu Tavi ja Riitta Lahtonen
Muistisairaan selviytymisopas
(Docendo 2019)

Muistisairaus koskettaa tavalla tai toisella useimpia meistä. Kuka sairastuu itse, kenellä läheinen tai ystävä. Muistisairaus pelottaa ja ahdistaa niin sairastunutta kuin hänen omaisiaankin.

Mitä muistisairausdiagnoosi tarkoittaa? Miten sairaus etenee? Voiko Alzheimeria ennaltaehkäistä tai sen kehitystä hidastaa ruokavaliolla ja elämäntavoilla? Miten muistisairauksia voidaan hoitaa lääketieteen keinoin? Mistä täydentävistä hoidoista saattaa olla apua? Mistä voi saada apua käytännön kysymyksissä? Miten yhteiskunta tukee muistisairaan hoitoa? Mitä turvalaitteita on olemassa? Mitä laki sanoo muistisairaan itsemääräämisoikeudesta ja asioiden hoidosta? Miten kotihoito toteutetaan? Milloin palveluasuminen tulee ajankohtaiseksi? Miten omaishoitajan jaksamisesta voi huolehtia? Mikä on muistisairaan todellisuus? Miten suhtautua harhoihin ja toistuviin tarinoihin? Mitä sitten, kun muistisairas ei enää tunnista omia perheenjäseniään?

Tämä ensimmäinen suomalainen, kansantajuinen opas muistisairauksista vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin ja vielä moniin muihinkin. Kirja on tuhti tietopaketti ja käsikirja kaikista muistisairauksiin liittyvistä asioista. Kirja osoittaa, että muistisairaus ei merkitse mielekkään ja arvokkaan elämän loppumista, vaan elämä voi olla merkityksellistä ja turvallista muistisairaanakin.

Voit ostaa kirjan täältä tai lainata kirjastoista.

”Ensimmäinen kansantajuinen tietopaketti muistisairauksista valmistui tarpeeseen.
Tiedonhaku on ensimmäinen tehtävä asia, kun itsellä tai läheisellä diagnosoidaan muistisairaus. Vaikka tietoa on saatavilla entistä enemmän, se on usein pirstaleina eri lähteissä ja tieteellisen tekstin muodossa.
Tähän ongelmaan myös terveystietokirjailija Varpu Tavi törmäsi etsiessään tietoa muistisairauksista, kun hänen äitinsä sairastui Alzheimerin tautiin. Tavi huomasi huutavan tarpeen kirjalle, joka kokoaa oleelliset huomiot muistisairauksiin liittyen. Tarpeestä syntyi yhdessä lääketieteen tohtori Riitta Lahtosen kanssa kirjoitettu Muistisairaan selviytymisopas…”
Niki Räsänen: Kainuun Sanomat 5.6.2019